Nieuwbouw Arkel

Sloopwerkzaamheden in volle gang

8 februari 2022 | Nieuws

In de laatste maanden van 2021 is de eigenaar van het terrein druk bezig geweest met het slopen van de gebouwen en de funderingen. Bij die werkzaamheden is een grote voorraad puin verzameld. Met een grote brekerinstallatie zijn vervolgens de grote brokken tot kleine stukken puin gebroken. Een gedeelte van dit puin blijft op het terrein liggen omdat dit kan worden hergebruikt bij de realisatie van de woningen. De rest is afgevoerd om op een andere plek weer als grondstof gebruikt te kunnen worden. Inmiddels is men bezig met slopen van de funderingen en bassins van de laatste gebouwen. Het kan dan ook zijn dat de brekerinstallatie een dezer dagen weer terugkeert op het terrein.

Nieuwbouw Arkel - Sloopwerkzaamheden in volle gang

Zoekvenster sluiten