Nieuwbouw Arkel

Masterplan

4 juli 2022 | Nieuws

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het afronden van het concept Masterplan.

Voordat dit Masterplan daadwerkelijk definitief wordt vastgesteld, is het concept Masterplan op 22 juni jl. aan ruim 110 bewoners, omwonenden en belangstellenden gepresenteerd. Tijden deze informatiebijeenkomst lieten aanwezigen zich bijpraten over het plan door de architect, landschapsarchitect, Synchroon en gemeente Molenlanden.

Nieuwsgierig naar wat er tijdens de informatiebijeenkomst is gepresenteerd? Kijk dan op onderstaande documenten.

Informatiebijeenkomst d.d. 22-06-2022 – banners

Informatiebijeenkomst d.d. 22-06-2022 – foambord

Zoekvenster sluiten