Nieuwbouw Arkel

Betondak Arkel – woningbouw op een bijzondere locatie

19 november 2021 | Nieuws

De plannen voor nieuwbouw op het voormalige fabrieksterrein zijn bekend: Betondak wordt een fijne plek om te wonen, leven en recreëren. Er is plaats voor ongeveer 260 woningen en kavels. In het Groene Hart kan je niet in één keer alles bouwen: nieuwbouw neemt heel wat jaren in beslag. Op de locatie zijn we al enige tijd aan het slopen, maar van woningbouw is niets te zien. Wat gebeurt er en wanneer worden er woningen gebouwd? Op die twee vragen leest u hieronder het antwoord.

Wat gebeurt er op dit moment?

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een masterplan. Hierin staan afspraken over hoe Betondak er uit moet zien. Synchroon is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de locatie en maakt hierover samen met de gemeente afspraken. Denk aan: hoeveel woningen, welke typen woningen, ruimte voor parkeren, recreëren, spelen, afvalinzameling en nog veel meer functies. En denk hierbij ook aan afspraken over hoe we dit goed in de bodem moeten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de riolering en waterhuishouding. Wij willen dat Betondak een goed ontwikkelde, prettige en duurzame woonomgeving wordt. Dat vraagt om zorgvuldigheid en afstemming om de juiste keuzes te maken en daar nemen we de tijd voor.

Informatiemomenten zodra masterplan afgerond is
Op het moment dat het masterplan afgerond is, organiseert ontwikkelaar Synchroon informatiemomenten. Naast informatie over het masterplan kunnen wij u dan ook meer in detail een planning van de woningbouwontwikkeling geven.

Wanneer worden er woningen gebouwd?

Dit is de bekende vraag bij woningbouwplannen. Hierop hebben we nog geen duidelijk antwoord. Wij verwachten in de tweede helft van 2022 te kunnen starten met de (voor)verkoop van de eerste serie woningen en dat de bouw van deze woningen in 2023 start.

Wilt u op de hoogte blijven?

De website is nog in ontwikkeling, maar u kunt zich op deze website alvast aanmelden voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van het meest actuele nieuws over bouwplannen, de planning en de start van de verkoop.

Heeft u vragen?

Of wilt u een reactie geven? Neem dan gerust contact op met Weslie Gerrits van de gemeente Molenlanden (via het algemene telefoonnummer 088 75 15 000) of met Sandra Materman van Synchroon (via 088 010 57 00).

Betondak is een initiatief van Synchroon en de gemeente.

Zoekvenster sluiten